Marketing en verkoop worden vaak in dezelfde mond gegooid. Toch zou het te makkelijk zijn om beide termen door elkaar te gebruiken.
We kunnen stellen dat de verkoop een goede barometer vormt van het totale marketingbeleid.
Traditioneel wordt marketing in de handboeken omschreven als de vier P's (prijs, product, plaats, promotie). In een héél ruime omschrijving kan men stellen dat marketing te maken heeft met iedere vorm van communicatie van een bedrijf. Dit kan via de verschillende media, waarvan internet er één is.
Onder de vier P's vindt u onze interpretatie van een mogelijk marketingaanpak via het kanaal internet.